Behandlingen

Hvordan behandler man klumpfod?

På Rigshospitalet behandles alle børn efter Ponsetimetoden, der hurtigt og skånsomt fører til normalt udseende og fungerende fødder. På figuren til højre, kan du se det forventede forløb.

Hos de fleste børn er der behov for at dele Achilles-senen ved et lille indgreb i lokalbedøvelse.

I meget sjældne og svære tilfælde, kan der være behov for operativ behandling af foden for at opnå et godt resultat. I disse tilfælde startes behandlingen med Ponsetimetoden, og forløbet vil herefter vise, om der er behov for en operation. Operationen bliver ofte foretaget inden for barnets første år. Sådan et forløb ses hos børn, der har andre sygdomme og misdannelser (syndromer).

Hvad så, når behandlingen er færdig?

Efter 6-9 uger er selve behandlingen egentlig slut, og foden ser normal ud. Desværre er der dog et stor tendens til, at de alvorlige fejlstillinger vender tilbage. Det kan ske hurtigt, hvis det gode resultat ikke holdes ved lige.

For at undgå tilbagefald, vil fysioterapeuten give instruktion i brug af en særlig skinne med specielle sko. Skoene og skinnen holder fødderne i en stilling, som forhindrer at fejlstillingen vender tilbage. I starten skal sko/skinne anvendes 23 timer i døgnet. Efter ca. tre måneder, kan lægen og fysioterapeuten skønne, at der kun er behov for at bruge sko/skinne 16 timer i døgnet.

Normalt forløb ved Ponsetibehandling

  • Første besøg sker normalt inden for et par uger efter fødslen
  • Lægen og Fysioterapeuten undersøger barnet og planlægger behandlingen sammen med forældrene.
  • En gang om ugen anlægges ny gips fra tæer til lår, hvor foden stilling langsom rettes op til normal stilling. Gipsene anlægges i samarbejde mellem fysioterapeut og gipse-tekniker.
  • Efter 4-5 gipsbehandlinger vurderer lægen, om Achillessenen skal deles.
  • Hvis Achillessenen skal deles, sker det i lokalbedøvelse, og der lægges ny gips, som fjernes efter 3 uger.
  • Gipsningerne fortsætter til foden er helt uden fejlstilling (yderligere 1-2 gipse)

Anlæggelse af gips i forbindelse med Ponsetibehandlingen. Gipsen lægges om hver uge, mens barnet et vågen.

Figuren viser fem gipse, som retter fejlstillingen op trin for trin.

Gipsen til venstre er den første, og gipsen til højre er den sidste


Hvor længe fortsætter efterbehandlingen og kontrollerne?

Efter det første år, vil det ofte være tilstrækkeligt, at barnet bruger sine sko/skinne, når det sover. I vil blive tilbudt kontrol hos læge og fysioterapeut 1-2 gange om året. Sko/skinner skal anvendes til barnet er 4-6 år, og ved kontrollerne hos lægen og fysioterapeuten vurderes det, om behandlingen og kontrollerne herefter kan stoppe.

Kan foden blive skæv igen?

Den mekanisme, som gav fejlstilling i foden før fødslen, virker også i årene efter fødslen. Det betyder, at foden har tendens til at glide tilbage i fejlstilling - hos nogle helt op til 5-7 års alderen. Af den grund skal man i flere år - med træning/skinner/fodtøj - bevare det gode resultat, som man opnåede ved hospitalsbehandlingen.

Mellem 15 og 20% har brug for en ekstra operation eller en ny gipsperiode senere. Ofte er der tale om en flytning af en sene på fodryggen eller en ny forlængelse af Achillessenen. Hos ældre børn/unge kan der være behov for en knogleoperation, hvis foden er meget skæv og fungerer dårligt. Den bedste forebyggelse af tilbagefald er brug af skinner og træning som anbefalet af fysioterapeuten

Denne skinne med sko anvendes i forbindelse med Ponseti-behandlingen.

"Tilbagefald". Foden er krøbet tilbage mod den oprindelige fejlstilling.

Der vil være behov for ekstra fysioterapi og hjemmetræning - og formentlig en ekstra operation med omplacering af en sene på fodryggen.