Links

De nævnte links er et udsnit af de utallige hjemmesider, der tilbyder information om behandlingen af klumpfødder.

Informationsmateriale, Rigshospitalet: Børn med klumpfod

Hæfte fra Global Help, som grundigt beskriver Ponsetis behandling. Clubfoot: Ponseti Management

Hvem er Ponseti egentlig? Wikipedia


Patienthåndbogen: Klumpfod